Vnitropodnikové směrnice: Proč jsou důležité? Jak by měly vypadat? A jak si jejich správu zjednodušit?

25.02.2022

Směrnice - slovo, které ve vás může vyvolat paniky. Hromady papírů, nutných podpisů a tolik prostoru pro chyby, které vám auditor jen tak neodpustí... Zjistěte, proč jsou důležité, jak by měly správně vypadat a jak si jejich tvorbu i správu maximálně zjednodušit. A už pro vás nebudou noční můrou!

Vnitropodnikové směrnice
Vnitropodnikové směrnice

Směrnice a zákon

Pokud považujete směrnice za zbytečnost, jsou některé, kterým se zkrátka vyhýbat nemůžete, pokud se nechcete potýkat se zákonem. Mezi směrnice povinné ze zákona patří například:

 • základní vymezení účetnictví: nastavení systému vedení účetnictví a účtový rozvrh

 • organizační pravidla: nastavení kompetencí a podpisových vzorů, oběh účetních dokladů, harmonogram účetní závěrky, inventarizace a archivace účetních dokladů

 • specifika účtování: dlouhodobý majetek, odpisový plán, zásady pro časové rozlišení nákladů a výnosů, kurzové rozdíly, cizí měny, zásoby, inventarizační rozdíly, opravné položky, pracovní cesty a poskytování cestovních náhrad, pracovněprávní záležitosti, pokladna, deriváty, rezervy, odložená daň, ...

Proč jsou kvalitně sestavené směrnice důležité?

 • Zabraňují nedorozuměním a nejasnostem a ujasňují odpovědnosti jednotlivých pracovníků.

 • Zajišťují dodržování stejných postupů v jednotlivých činnostech, kontinuitu vedení účetnictví, přehlednost a zejména vzájemnou zastupitelnost pracovníků.

 • Usnadňují práci při externím auditu či kontrole finančního úřadu.

Každá organizace k vytvoření směrnic přistupovat různě, neboť jiné směrnice bude potřebovat OSVČ, jiné rodinná firma o třech zaměstnancích a jiné zase velká akciová společnost.

Hodí se vědět: U větších nebo specializovaným společností se uplatňují normy ISO (normy Mezinárodní organizace pro normalizaci) - přečtěte si o tom, proč mít například ISO 9001.

Zásady při tvorbě směrnic

Směrnice mají především usnadňovat práci a určit jednoznačné postupy. Směrnice by samozřejmě měly vycházet z aktuálně platného znění zákona, ale navíc by také měly být:

 • stručné a přehledné

 • srozumitelné

 • jednoznačné

Přehlednost, srozumitelnost a jednoznačnost směrnic vám v budoucnu usnadní jejich aktualizaci.

A jak mají směrnice vypadat?

Přestože je v případě směrnic důležitý především obsah, na formu se také zapomínat nesmí. Kromě toho, že by měly být směrnice přehledné a stručné, by měly být také elektronické. V elektronické podobě se směrnice snadněji dostanou ke všem zaměstnancům a v budoucnu vám usnadní aktualizace či jiné změny.

Jak by měla dle zvyklostí vypadat struktura směrnic?

 • záhlaví

  • identifikační údaje

  • název směrnice

 • obsah směrnice

  • odkaz na příslušné předpisy

  • stručný výtah zákona

  • koho se směrnice týká

 • zápatí

  • účinnost

  • datum a místo vydání

  • kdo směrnici schválil (většinou statutární orgán)

  • počet stran a číslo stránky

Tvorbu i správu vnitropodnikových směrnic vám usnadní Dokumentace.Online. Na jednom místě můžete snadno spravovat všechny firemní dokumenty, vytvářet si vlastní šablony dokumentů, podepisovat i schvalovat dokumenty či řídit jejich oběh. Software Dokumentace.Online vám ušetří desítky hodin administrativy, sníží chybovost v dokumentech a zbaví vás nekonečných hromad papírů. Vyzkoušejte ho na měsíc zdarma a objevte všechny funkce Dokumentace.Online.