Řízení rizik ve firmě: Jde to i bez zbytečné byrokracie

24.01.2022

Řízení rizik (Risk Management) je řada soustavných a navzájem provázaných činností, které mají za cíl identifikovat možná rizika a snížit jejich možný dopad na chod organizace. Jak už asi tušíte - za řízením rizik stojí spousta analýz, norem a dalších dokumentů a s tím spojené byrokracie. Nebo ne?

Řízení rizik se zaměřuje na analýzu a snížení rizik za pomoci růnorodých metod a technik prevence s cílem mít potenciální rizika pod kontrolou, omezit pravděpodobnost jejich výskytu a snížit jejich dopad na organizaci a její cíle. Je třeba přijmout, že každá lidská činnosti přináší určitá rizika a že nulové riziko neexistuje. Proto se fungující organizace bez efektivního řízení rizik zkrátka neobejde.

Organizace, které si včas neuvědomí rozsah a možné dopady potenciálních rizik a nevytvoří si účinný mechanismus pro jejich řízení, hazardují se svojí stabilitou, snižují zájem a důvěru investorů (sponzorů, veřejnosti) a tím zvyšují náklady na financování svého chodu.

Jaké druhy rizika existují?

 • Ekonomická a finanční rizika

  • Úvěrová rizika

  • Investiční rizika

  • Pojišťovací a zajišťovací rizika

 • Projektová rizika

 • Tržní rizika

 • Technická rizika

 • Sociální rizika

 • Provozní rizika

 • Bezpečnostní rizika

Fáze řízení rizik

Nejčastěji se využívá těchto 6 základních fází:

 1. identifikace rizik

 2. analýza rizik

 3. vyhodnocení rizik

 4. ošetření rizik

 5. zvládnutí rizik

 6. monitoring rizik

Pro řízení rizik je zcela zásadní jejich analýza. Pomocí analýzy rizik se zjišťuje míra nebezpečí, kterým je organizace vystavena, jak vysoká je pravděpodobnost, že hrozba nastane a jaký dopad na organizaci může mít. Tato rizika jsou následně vyhodnocena a rozhodne se, která rizika mají být ošetřena, která budou zanedbána nebo která naopak nelze akceptovat.

Pro efektivní řízení rizik je důležité:

 • Jasně definovaná strategie organizace vzhledem k hlavním cílům - a to včetně rizikové strategie - je pro účinné řízení rizik klíčová.

 • Důležitý je také funkční komplexní proces řízení rizik (ideálně podpořen vhodným informačním systémem)

 • Je třeba, aby management kladl na řízení rizik dostatečný důraz a stanovil osoby odpovědné za řízení rizik.

Řízení rizik bez hor papírů?

Analýzy, vyhodnocování, opatření, monitoringy - to vše jsou řady dokumentů, o kterých je třeba mít přehled. K většině z nich se budete potřebovat vracet, upravovat je a aktualizovat. Některé budou vyžadovat schválení a podpis konkrétní osoby. U jiných budete zase potřebovat sledovat různé verze a jejich oběh. Osoba pověřená řízením rizik ve firmě je tak zavalená dokumenty a většina její práce je byrokracie.

Pokud chcete zvládnout řízení rizik ve své organizaci efektivněji, vyzkoušejte systém Dokumentace.online. Všechny firemní dokumenty můžete mít přehledně na jednom místě, sledovat jejich oběh i historii, předávat dokumenty k podpisu či vytvářet vlastní vzory dokumentů. Zjistěte, jaké funkce systém Dokumentace.online nabízí a vyzkoušejte si je na měsíc zdarma!