Požární poplachová směrnice: Jaké jsou její náležitosti?

25.02.2022

Při zakládání firmy či organizace je třeba pěkná hromádka papírů. Kromě dokumentů přímo spojených se zřízením firmy je třeba vytvořit také řadu směrnic, které vám ukládá přímo zákon. Požární poplachová směrnice je jednou z nich.

Požární poplachová směrnice (zkráceně PPS) je dokument požární ochrany, který vymezuje činnost zaměstnanců a dalších osob při vypuknutí požáru - zkrátka uvádí postup při zpozorování požáru, způsob a místo jeho ohlášení a vyhlášení požárního poplachu.

Tip: Kromě PPS vám zákon jakožto zaměstnavateli ukládá povinnost spravovat také další směrnice - například BOZP. Přečtěte si, co všechno musí BOZP dokumentace obsahovat.

Co musí PPS obsahovat?

1. Povinnosti při zjištění požáru

  • jak má postupovat osoba, která zaznamená požár - způsob, místo a ohlášení požáru

2. Způsob ohlášení požáru

  • způsob, jak vyhlásit požární poplach a jak ho nahlásit jednotce hasičského záchranného sboru

3. Povinnosti po vyhlášení požárního poplachu

  • jak mají osoby při hlášení požárního poplachu postupovat

4. Ohlášení v mimopracovní době

  • kdo ohlašuje požár, když k němu dojde v mimopracovní době

5. Důležitá telefonní čísla

  • telefonní čísla na ohlašovnu požáru

  • telefonní čísla na tísňovou linku

  • telefonní čísla na pohotovostní a havarijní službu dodavatelů elektřiny, plynu a vody

Jak se PPS zveřejňují?

Požární poplachové směrnice je vždy důležité zveřejnit na místech, která jsou trvale a dobře přístupná pro všechny osoby, které se vyskytují v daném prostoru či objektu. Je také nutné, aby byly vždy dobře viditelné a čitelné. Tyto směrnice mají většinou podobu vývěsky, která je doplněna o grafické a výstražné prvky, a umístěna přímo na pracovišti u nouzových evakuačních cest.

Hodí se vědět: Pokud vaše pracoviště spadá do kategorie zvýšeného a vysokého požárního nebezpečí, je jejich vyvěšení povinné přímo na pracovišti. Pracoviště s nízkým nebezpečím mají za povinnost vyvěsit alespoň čísla nouzových telefonních linek.

Kdo PPS zpracovává a schvaluje?

PPS může zpracovávat, vést a aktualizovat pouze odborně způsobilá osoba v prevenci rizik PO nebo požární technik. Protože jsou PPS součástí dokumentace požární ochrany, vždy je schvaluje statutární orgán právnické osoby, případně jím pověřený vedoucí pracovník, nebo podnikající fyzická osoba, případně její odpovědný zástupce. Schvalují se před zahájením činnosti, k níž se váže dokumentace požární ochrany.

Hodí se vědět: Jednou ročně je nutné PPS prověřit a zkontrolovat jejich obsah včetně účinnosti opatření - formou cvičného požáru. Cvičný požární poplach je nutné předem oznámit na operační středisko hasičského záchranného sboru daného kraje.

Zákon vám ukládá povinnost spravovat celou řadu dokumentů, které musíte mít v případě kontroly řádně schválené, aktualizované a podepsané. Pokud chcete mít ve firemní dokumentaci pořádek a zbytečně se s ní nestresovat, vyzkoušejte systém Dokumentace.Online, který vám usnadní správu veškeré vaší dokumentace - pomůže vám s tvorbou, správou i řízením dokumentů, sníží chybovost a usnadní schvalovací procesy. Objevte všechny funkce, které systém Dokumentace.Online nabízí.