Organizační řád firmy: K čemu slouží a jak ho napsat?

27.06.2022

Ve firmě musí být pořádek. Jaká je její struktura? Kdo za co zodpovídá? Kdo má jaké pravomoci? To vše by měl stanovovat vnitřní organizační řád firmy. Jak by měl vypadat?

Vnitřní organizační řád firmy...

... je interní dokument, který stanovuje organizační strukturu, systém řízení, působnost jednotlivých organizačních útvarů a jejich vzájemné vztahy ve firmě, spolku nebo jiném společenství lidí. Měl by tedy obsahovat:

 • organizační strukturu

 • základní koncepty vnitřní organizace a řízení

 • úkoly, činnost a působnost jednotlivých útvarů a vztahy mezi nimi

 • pravomoci a odpovědnosti osob v konkrétních rolích

Osnova organizačního řádu

V hlavičce organizačního řádu by se měly nacházet informace o organizaci, autorovi dokumentu, konkrétní verzi dokumentu, kdo a kdy dokument vydal.

Základní ustanovení

 • předmět a cíl vnitřního předpisu

 • základní informace o společnosti

 • orgány společnosti

 • zastupování a podepisování za společnost

 • seznam oprávněných osob

 • personální vybavení společnosti

 • pracovní vztahy, práva, povinnosti a odpovědnost zaměstnanců

 • pravidla řízení

 • interní řídící akty

 • kontrola v procesu řízení

 • zastupování pracovníků

 • kontrolní a bezpečnostní opatření

Organizační struktura

 • základní vztahy ve společnosti

 • porady pracovníků společnosti

 • organizační struktura

Jednání za společnost

 • schvalovací procesy

 • uzavírání smluv

 • peněžní operace

 • přijímání a odesílání zásilek

Závěrečná ustanovení

Pořádek musí být

Organizační řád, pracovní řád, vnitřní předpisy, BOZP, ... i v malé firmě je nutné mít pěknou řádku dokumentů. Abyste se v tom množství dokumentů neztratili a nemuseli se děsit dne, kdy přijde audit, vyzkoušejte online systém pro správu dokumentů - Dokumentace.Online. Zautomatizujte většinu procesů, ušetřete čas strávený administrativou a mějte všechny dokumenty přehledně na jednom místě! Se zavedením Dokumentace.Online do vaší firmy vám rádi pomůžeme - stačí nás kontaktovat.