Jak vytvořit registr rizik?

11.03.2022

Rizika ohrožující bezpečnost a zdraví zaměstnanců číhají na každém pracovišti. Všechna potenciální rizika ve firmě identifikuje registr rizik a opatření (někdy také analýza rizik) a je jedním z nejdůležitějších dokumentů z vnitropodnikové dokumentace BOZP. Zjistěte, jak registr rizik vytvořit a jaké náležitosti by měl splňovat.

Věděli jste, že: zákoník práce ukládá zaměstnavatelům hned několik základních povinností spojených s prevencí rizik? Zaměstnavatel musí vytvářet bezpečné pracovní prostředí vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a opatřeními, která umožní rizikům předcházet.

Jak vytvořit registr rizik
Jak vytvořit registr rizik

Základní kámen prevence rizik

Abyste mohli rizikům předcházet, je třeba je mít řádně zmapována. Proto je registr rizik klíčovým dokumentem v prevenci a řízení rizik. Mapuje případné havárie, nehody, úrazy a další. Registr je vlastně katalogem rizik a vychází ze zmapování všech činností, které jsou v dané organizaci vykonávány, všech strojů, technologií a dalších zařízení, ale rovněž pracovišť a dalších prostorů, které se mohou stát zdrojem ohrožení zaměstnanců či jiných osob.

Tip: Registr rizik je prvním krokem k jejich efektivnímu řízení. Přečtěte si více o řízení rizik ve firmě.

Vytvořte svůj registr rizik ve 4 krocích

1. Určení hrozeb a scénářů

 • Existuje zdroj, který může způsobit škodu?

 • Kdo (případně co) může být poškozen(o)?

 • Jak může k poškození dojít?

2. Hodnocení rizik

Každá kombinace hrozby a konkrétního scénáře, má kromě svého dopadu také pravděpodobnost, s jakou nastane. Hodnocení rizika vychází právě z těchto dvou veličin. Pro určení výsledné hodnoty vynásobte hodnoty vybrané z níže uvedených stupnic - riziko je součinem závažnosti a pravděpodobnosti.

Pro hodnocení dopadu můžete použít stupnici závažnosti, která má následující hodnoty:

 1. zanedbatelný - 1

 2. významný - 5

 3. kritický - 10

 4. katastrofický - 15

Poté stanovíte pravděpodobnost podle této škály:

 1. málo pravděpodobné (velmi malé ohrožení) - 1

 2. pravděpodobné (malé ohrožení) - 5

 3. velmi pravděpodobné (časté ohrožení) - 10

 4. vysoce pravděpodobné (nepřetržité ohrožení) - 15

  • Pokud je hodnota rizika nižší než 15, jedná se o přijatelnou úroveň.

  • V rozsahu 15 - 75 je vyžadována zvýšená pozornost.

  • V rozmezí 75 - 150 je pak nutné pak nutné odstranění.

  • Jestliže je hodnota vyšší než 150, je nutné riziko odstranit okamžitě.

3. Ošetření rizik

4. Monitorování rizik

K analýze rizik je třeba se pravidelně vracet a udržovat ji aktuální. V průběhu realizace projektu se mohou rizika měnit nebo nastávat nová.

Dokumentace registru rizik

Jak je vám už asi jasné, povinná vnitropodniková dokumentace bude vyžadovat pěknou dávku administrativy. Rozhodnutí zaměstnavatele o potřebných opatřeních, odpovědnosti za jejich provedení, termíny provedení, tabulka se seznamem pracovišť a činností, s nimi spojené nebezpečné situace a opatření, která jsou nutná k minimalizaci rizik, a potvrzení, že zaměstnanci byli proškoleni o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (školení BOZP)... a tím to zdaleka nekončí.

Pokud nechcete nad dokumenty trávit více času, než je nezbytně nutné, vyzkoušejte systém Dokumentace.Online. Usnadní vám nejen tvorbu nových dokumentů a jejich správu, ale umožní vám je efektivně řídit. Objevte všechny funkce online správy dokumentů, které Dokumentace.Online nabízí a ušetříte až desítky hodin administrativy ročně!