ISO 9001: Je to ta pravá cesta i pro vaši firmu?

20.12.2021

Systém řízení kvality už existuje téměř 100 let. Vyžádala si ho na počátku minulého století masivně se rozšiřující výroba, kdy už nebylo možné uhlídat kvalitu u všech produktů bez jejich testování. Postupně pak došlo ke sjednocení závazných oborových pravidel a vedle oborových vznikly i normy dostatečně univerzální na to, aby se daly aplikovat v různých odvětvích. Jednou z nich je právě ISO 9001.

Co je ISO 9001?

Systém řízení kvality (QMS) ISO 9001 je nejvyhledávanější normou pro řízení jakosti. Poskytuje rámec řízení jakosti, který mohou společnosti využít k zajištění konzistentní kvality svých produktů a služeb. Stojí na jednoduché zásadě, kdy vedení firmy stanoví své cíle a plány v oblasti kvality své produkce a tyto jsou pak postupně pomocí nastavených procesů realizovány. Účinnost těchto procesů je měřena a monitorována, aby společnost mohla případně přijmout účinná opatření a změny. Více než milion organizací ve 180 zemích světa certifikací ISO 9001 prokazuje, že dbá na dodržování vysokých standardů.

Proč mít ISO 9001?

 • Poskytuje osvědčení kvality, že daná firma dodává výrobek nebo službu v souladu s příslušnými právními předpisy a prokazuje schopnost vaší firmy naplňovat očekávání zákazníků.

 • Certifikace na normu ISO 9001 je příležitostí k nezávislému posouzení procesů odborníky z vnějšího prostředí. Díky tomu je možné odhalit řadu nedostatků a rezerv a pomůže vám tak zvýšit efektivitu, produktivitu a kvalitu výrobků.

 • Velká část podnikových nákupčích a maloobchodníků vyžaduje, aby jejich dodavatelé měli certifikaci ISO 9001 a to z důvodu minimalizace rizika nákupu vadného produktu nebo služby.

 • Dá se tedy říci, že certifikace ISO 9001 zvyšuje váš prodejní potenciál.

Ale...

 • Certifikace a práce na procesech stojí dost úsilí i peněz. Obzvlášť malé firmy tuto zátěž pocítí nejvíce, proto by tuto zátěž měly postoupit pouze v případě, že tím získají významnou výhodu - jako například možnost zúčastnit se veřejné zakázky.

 • Množství certifikačních společností a jejich různé přístupy způsobily, že některé zahraniční firmy u svých dodavatelů akceptují pouze certifikáty od uznávaných nadnárodních společností.

Tip: Nejen během příprav na certifikaci vás čeká velká nálož byrokracie. Kontrolu nad všemi těmi formuláři, normami a předpisy vám usnadní systém Dokumentace.online. Podívejte sem jaké všechny funkce Dokumentace.online nabízí.

Jak získat certifikaci ISO 9001?

Ještě před zahájením certifikačního procesu je třeba, aby vaše organizace zavedla systém řízení jakosti podle požadavků normy ISO 9001 a řádně ho zdokumentovala.

Samotný certifikační proces pak provádí pověřená certifikační společnost a probíhá následovně:

 • Audit přehledu dokumentace: Vyhodnocení dokumentace a firemních záznamů

 • Audit na místě: Kontrola shody vašich skutečných činností s požadavky normy ISO 9001 a s firemními záznamy

 • Napravení problémů: Pokud audit objeví nesrovnalosti, je třeba napravit jejich příčiny

 • Vydání certifikátu

 • Kontrolní audity: Aby byla certifikace platná, připravte se na pravidelné audity

Jak zvládnout pravidelné audity hravě a bez stresu?

Audit je ve většině firem postrach. Odhalí všechny drobné chyby v dokumentech a nic neodpouští. Jeden chybějící podpis vám může vše pokazit. Pokud chcete zvládat firemní administrativu s přehledem a bez věčného papírování, vyzkoušejte systém Dokumentace.online.


Kromě řady praktických funkcí, které vám ušetří desítky hodin ročně, budete mít perfektní přehled o platnosti všech dokumentů, jejich historii i oběhu. A náhled pro auditora v systému Dokumentace.online připravíte raz dva. Dejte konečně papírování sbohem a věnujte se své skutečné práci.