Changelog

Seznam drobnější změn a úprav, které v systému probíhají.

Prosinec 2021

 • Nová funkce: spuštění firemní Wiki
 • Úprava: doplnění chybějících funkcí metadat dokumentů
 • Nová funkce: Spuštění API
 • Nová funkce: spuštění nápovědy formou prohlídek

Listopad 2021

 • Úprava: dokončení propojení s Ecomailem, vytvoření systémových automatizací
 • Úprava: možnost vytvořit dokument bez vzoru
 • Úprava: přidání výchozích proměnných
 • Úprava: vytváření dokumentů na šířku

Říjen 2021

 • Úprava: import CSV souboru do existující databáze
 • Úprava: Práce s cyklickými proměnnými v dokumentech
 • Úprava: Používání vzorců v databázi
 • Oprava chyby: Problém s proměnnou zaškrtávací políčko
 • Oprava chyby: Při editaci šablony se vymaže obsah polí 
 • Oprava chyby: Při exportu do pdf mnohdy mizí mezery mezi slovy  

Září 2021

 • Import CSV dat do databáze a vyřešení prázdných řádků
 • Optimalizace rychlosti načítání databáze
 • Oprava zobrazování záhlaví tabulek při exportu do PDF
 • Dokončení komunikace databáze a formulářů
 • Oprava proměnné výběr uživatele

Srpen 2021

 • Oprava chyby entrování u aktivního prvku
 • Zobrazování názvu proměnné místo typu
 • Práce s metadaty
 • Oprava formátu data při exportu do PDF
 • Vizuální zobrazení cyklické oblasti (podbarvení)