Blog o řízení dokumentace

Řízení rizik (Risk Management) je řada soustavných a navzájem provázaných činností, které mají za cíl identifikovat možná rizika a snížit jejich možný dopad na chod organizace. Jak už asi tušíte - za řízením rizik stojí spousta analýz, norem a dalších dokumentů a s tím spojené byrokracie. Nebo ne?

V žádné organizaci se nevyhnete práci s úředními dokumenty. Úřední dokumenty nejsou jen tak ledajaké dokumenty a vyžadují zvláštní zacházení. Práci s nimi ošetřuje zákon a je třeba je nejen řádně zpracovávat, ale následně také archivovat a skartovat. Co byste o skartaci určitě měli vědět?

Projektová (nebo také stavební) dokumentace je pěkná řádka dokumentů, bez kterých se žádná stavba či rekonstrukce neobejde. Čím více dokumentů je potřeba, tím větší je šance, že některý z nich nebude zcela v pořádku. Nepomáhá tomu ani fakt, že sám stavební zákon používá některé termíny nejasně. Pojďme si v nich společně udělat trochu pořádek.

Systém řízení kvality už existuje téměř 100 let. Vyžádala si ho na počátku minulého století masivně se rozšiřující výroba, kdy už nebylo možné uhlídat kvalitu u všech produktů bez jejich testování. Postupně pak došlo ke sjednocení závazných oborových pravidel a vedle oborových vznikly i normy dostatečně univerzální na to, aby se daly aplikovat v...