Blog o řízení dokumentace

Řízení kvality je především o trvalém zlepšování všeho, co se ve firmě nebo organizaci odehrává, a tak zasahuje do všech firemních procesů. Pokud se na trhu chcete udržet a nenechat se převálcvoat konkurencí, zlepšování je nutností. Zvyšovat efektivitu a produktivitu, snižovat náklady a neustále vylepšovat své služby a produkty - to je ten vysněný...

Při zakládání firmy či organizace je třeba pěkná hromádka papírů. Kromě dokumentů přímo spojených se zřízením firmy je třeba vytvořit také řadu směrnic, které vám ukládá přímo zákon. Požární poplachová směrnice je jednou z nich.

Řízení rizik (Risk Management) je řada soustavných a navzájem provázaných činností, které mají za cíl identifikovat možná rizika a snížit jejich možný dopad na chod organizace. Jak už asi tušíte - za řízením rizik stojí spousta analýz, norem a dalších dokumentů a s tím spojené byrokracie. Nebo ne?