Blog o řízení dokumentace

Zápisy z porad jsou často podceňovány, přestože z nich často vyplývají úkoly pro celý tým. Předcházejí komplikacím, nedorozuměním a dalším problémům spojeným s plněním úkolů. Zjistěte, jak by zápisy z porad měly vypadat, aby plnily svou funkci a usnadnily vám týmovou práci.

Rizika ohrožující bezpečnost a zdraví zaměstnanců číhají na každém pracovišti. Všechna potenciální rizika ve firmě identifikuje registr rizik a opatření (někdy také analýza rizik) a je jedním z nejdůležitějších dokumentů z vnitropodnikové dokumentace BOZP. Zjistěte, jak registr rizik vytvořit a jaké náležitosti by měl splňovat.