Blog o řízení dokumentace

Nezáleží na tom, kolik máte zaměstnanců - stejně se ve firmě neobejdete bez celé řádky dokumentů. Jedním z nich je právě pracovní řád. Na rozdíl od jiných dokumentů ho nemusí mít všechny firmy a organizace, ale může vám pomoci předejít celé řádce nepříjemností.